Hjem

Stjørdalsvassdragets Klekkeri

KLEKKERI OG KULTIVERING

I STJØRDALSELVA

NOEN ORD OM OSS

 

Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA er et kultiveringsanlegg for laks i Stjørdalselva..

 

Klekkeriet eies av fiskerettshavere, Stjørdal JFF, Meråker JFF og andre med interesser i laksefisket i Stjørdalsvassdraget. Andelslaget har som formål å eie og drive et klekkeri for anadrome laksefisk for Stjørdalsvassdraget. Det kan også klekkes yngel til ferskvann i Stjørdalsvassdragets nedslagsfelt.

 

Klekkeriet skal drives etter selvkostprinsippet. Denne type kultivering har en lang historie i vassdraget, helt fra det første klekkeriet startet ved Løvlimo i 1901. Dagens klekkeri har den samme beliggenheten og utnytter de samme grunnvannskildene som det første klekkeriet.

 

Det nye klekkeriet ble bygd som en følge av de nye kraftreguleringene (Meråkerutbyggingen) tidlig på 1990-tallet. Lakseinteressene, forskningsmiljøet og kraftregulanten (NTE) så i denne sammenheng nytte av et lokalt lakseklekkeri som kunne levere lakseyngel til ulike forsøk med avbøtende tiltak for laksen. Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA ble derfor stiftet og et nytt klekkeri ble bygd i 1992. I 1993 ble de første lakseunger satt ut i vassdraget fra dette klekkeret.

 

KONTAKT OSS

boks 87, 7531 Meråker

Mob: +47 97 66 45 44

Vakttelefon: 932 66 431

 

FØLG OSS

© Copyright 2015. All Rights Reserved.